บริษัท คงกระพัน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 
KONGKRAPUN EXPORT CO.,LTD
 จำหน่ายขวดแก้ว ขวดพลาสติก ขวดแยม ฝาขวด และบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด