บริษัท คงกระพัน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จำหน่ายขวดแก้ว ขวดพลาสติก ขวดแยม ฝาขวด และบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด